İletişim
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Mah.No:35
+902166601356
dogan_demirdag@hotmail.com